Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hai điện trở R1 = 15Ω, chịu được dòng điện có cường độ tối đa 2A và R2 = 40Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa 1A. Hiệu điện thế tối đa đặt vào 2 đầu đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc song song là:

Câu 325780: Cho hai điện trở R1 = 15Ω, chịu được dòng điện có cường độ tối đa 2A và R2 = 40Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa 1A. Hiệu điện thế tối đa đặt vào 2 đầu đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc song song là:

A. 40V

B. 10V

C. 30V

D. 25V

Câu hỏi : 325780

Phương pháp giải:

Công thức của đoạn mạch mắc song song: \(\left\{ \begin{array}{l}I = {I_1} + {I_2}\\U = {U_1} = {U_2}\\\frac{1}{{{R_{td}}}} = \frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{{R_2}}}\end{array} \right.\)


Hệ thức của định luật Ôm: \(I = \frac{U}{R}\)

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hiệu điện thế tối đa đặt vào hai đầu của R1 là : \({U_{1\max }} = {R_1}.{I_{1\max }} = 15.2 = 30V\)

  Hiệu điện thế tối đa đặt vào hai đầu của R2 là : \({U_{2\max }} = {R_2}.{I_{2\max }} = 40.1 = 40V\)

  Hai điện trở mắc song song → U1 = U2

  Để  R1 và R2 không bị hỏng thì :  \(U \le 30V \Rightarrow {U_{\max }} = 30V\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com