Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một đoạn mạch gồm ba điện trở R1 = 9Ω, R2 = 18Ω và R3 = 24Ω được mắc vào hiệu điện thế U = 3,6V như sơ đồ hình vẽ. Số chỉ I của ampe kế A và số chỉ I12 của ampe kế A1 ­lần lượt là:

 

Câu 325778: Một đoạn mạch gồm ba điện trở R1 = 9Ω, R2 = 18Ω và R3 = 24Ω được mắc vào hiệu điện thế U = 3,6V như sơ đồ hình vẽ. Số chỉ I của ampe kế A và số chỉ I12 của ampe kế A1 ­lần lượt là:


 

A. 0,6A; 0,75A

B. 0,5A; 0,85A

C. 0,85A; 0,5A

D. 0,75A; 0,6A

Câu hỏi : 325778

Phương pháp giải:

Công thức của đoạn mạch gồm các điện trở tương đương: \(\left\{ \begin{array}{l}U = {U_1} = {U_2} = {U_3}\\I = {I_1} + {I_2} + {I_3}\\\frac{1}{{{R_{td}}}} = \frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{{R_2}}} + \frac{1}{{{R_3}}}\end{array} \right.\)

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

  \(\frac{1}{{{R_{td}}}} = \frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{{R_2}}} + \frac{1}{{{R_3}}} \Leftrightarrow \frac{1}{{{R_{td}}}} = \frac{1}{9} + \frac{1}{{18}} + \frac{1}{{24}} \Rightarrow {R_{td}} = 4,8\Omega \)

  Số chỉ của ampe kế A là: \(I = \frac{U}{{{R_{td}}}} = \frac{{3,6}}{{4,8}} = 0,75A\)

  Vì cụm đoạn mạch R12 mắc song song với R3 nên U12 = U3 = U = 3,6V

  Số chỉ I12 của ampe kế A1 là : \({I_{12}} = \frac{{{U_{12}}}}{{{R_{12}}}} = \frac{{3,6}}{6} = 0,6A\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com