Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

H2SO4 đặc nguội không thể tác dụng với nhóm kim loại nào sau đây?

Câu 328190: H2SO4 đặc nguội không thể tác dụng với nhóm kim loại nào sau đây?

A. Fe, Zn. 

B. Fe, Al. 

C. Al, Zn. 

D. Al, Mg. 

Câu hỏi : 328190

Phương pháp giải:

HS ghi nhớ Al, Fe bị thụ động trong H2SO4 đặc nguội.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B đúng vì Al và Fe bị thụ động trong H2SO4 đặc nguội.

  A, C, D loại vì Zn, Mg phản ứng được với H2SO4 đặc nguội.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com