Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 9,75 gam kim loại X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Kim loại X là (Zn = 65, Mg = 24, Al = 27, Ca = 40)

Câu 328191: Cho 9,75 gam kim loại X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Kim loại X là (Zn = 65, Mg = 24, Al = 27, Ca = 40)

A. Al

B. Zn

C. Ca

D. Mg

Câu hỏi : 328191

Phương pháp giải:

Giả sử kim loại X có hóa trị là n (n = 1, 2, 3)


PTHH: 2X + 2nHCl → 2XCln + nH2


           0,3/n             ←                 0,15 (mol)


Mà ta có: mX = nX.MX => Mối liên hệ giữa MX và n.


Biện luận với các giá trị n = 1, 2, 3 để tìm được giá trị MX phù hợp.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nH2 = 0,15 mol

  Giả sử kim loại X có hóa trị là n (n = 1, 2, 3)

  PTHH: 2X + 2nHCl → 2XCln + nH2

             0,3/n             ←                 0,15 (mol)

  Mà ta có: mX = nX.MX => 9,75 = (0,3/n).MX => MX = 32,5n

  Vậy kim loại X là Zn

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com