Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vấn đề quan trọng nhất trong bảo vệ môi trường ở nước ta là tình trạng

Câu 328392: Vấn đề quan trọng nhất trong bảo vệ môi trường ở nước ta là tình trạng

A. biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường.

B. mất cân bằng sinh thái và ô nhiễm môi trường.

C. ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên.

D. mất cân bằng sinh thái và cạn kiệt tài nguyên.

Câu hỏi : 328392
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hai vấn đề quan trọng nhất trong bảo vệ môi trường ở nước ta là tình trạng mất cân bằng sinh thái và ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng (SGK/62 Địa lí 12)

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com