Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành đóng tàu?

Câu 328395: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành đóng tàu?

A. Hải Phòng, Vũng Tàu.

B. Vũng Tàu, Cần Thơ.

C. Nha Trang, Cà Mau.

D. Vũng Tàu, Nha Trang.

Câu hỏi : 328395
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21 (công nghiệp chung), ta thấy các trung tâm công nghiệp có ngành đóng tàu là Cẩm Phả, Hạ Long, Hải Phòng, Đà Nẵng, Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh.

  Chọn: A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com