Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Diện tích rừng ngập mặn của nước ta ngày càng bị suy giảm chủ yếu do

Câu 328394: Diện tích rừng ngập mặn của nước ta ngày càng bị suy giảm chủ yếu do

A. phá rừng để khai thác gỗ củi.

B. phá rừng để lấy đất ở.

C. phá rừng để mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản.

D. ô nhiễm môi trường đất và nước rừng ngập mặn.

Câu hỏi : 328394
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Diện tích rừng ngập mặn của nước ta ngày càng bị suy giảm chủ yếu do tình trạng phá rừng để mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt là nuôi tôm “tôm đến rừng đi”, ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.(SGK/38 Địa lí 12)

  Chọn: C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com