Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Duyên hải Nam Trung Bộ có hoạt động dịch vụ hàng hải phát triển mạnh do

Câu 328396: Duyên hải Nam Trung Bộ có hoạt động dịch vụ hàng hải phát triển mạnh do

A. tỉnh nào cũng giáp biển, vùng biển rộng.

B. là cửa ngõ ra biển của Tây Nguyên, Campuchia.

C. ít chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.

D. có nhiều vịnh nước sâu để xây dựng cảng.

Câu hỏi : 328396
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Duyên hải Nam Trung Bộ là vùng có nhiều vũng vịnh nước sâu rất thuận lợi xây dựng các cảng biển, đặc biệt là các cảng nước sâu. Trong vùng đã hình thành các cảng biển lớn như Vân Phong, Cam Ranh, Đà Nẵng,… Do vậy, các hoạt động dịch vụ hàng hải, xuất nhập khẩu hàng hóa ở vùng rất phát triển.

  Chọn: D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com