Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Câu 1: Thanks to the invention of the microscope, biologists can now gain insights into the nature of the human cell.

A. deep understanding          

B.  in-depth studies      

C. spectacular sightings  

D. far-sighted views

Câu hỏi : 328559
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch: Nhờ có sự phát minh của kính hiển vi, các nhà sinh vật học bây giờ đã hiểu biết sâu hơn nữa về tế bào của con người.

  insights (n): hiểu biết sâu hơn

  = deep understanding: sự hiểu biết rất sâu

  Chọn A

  Các phương án khác:                         

  B. in-depth studies: nghiên cứu chuyên sâu

  C. spectacular sightings: những cảnh tượng ngoạn mục                                

  D. far-sighted views: những quan điểm nhìn xa trông rộng

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: How on earth could they do away with a lovely old building like that and put a car park there instead?

A. keep                        

B. eliminate                    

C. retain                     

D. upgade

Câu hỏi : 328560
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch: Sao trên đời này họ lại có thể phá bỏ một tòa nhà cổ đáng yêu như vật mà xây một bãi đỗ xe?

  do away with: phá bỏ, gỡ bỏ cái gì đi            

  = eliminate = get rid of (v): phá bỏ cái gì

  Chọn B

  Các phương án khác:

  A. keep (v): giữ

  C. retain (v): giữ lại, nhớ được điều gì                       

  D. upgrade (v): nâng cấp

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com