Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một con lắc lò xo dao động với phương trình \(x = 4\cos \left( {4\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)(cm)\) (t tính bằng giây). Tại thời điểm t = 0, vật nặng có li độ bằng

Câu 328924: Một con lắc lò xo dao động với phương trình \(x = 4\cos \left( {4\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)(cm)\) (t tính bằng giây). Tại thời điểm t = 0, vật nặng có li độ bằng

A. 2cm

B. 2\(\sqrt 3 \) cm

C. 0cm

D. 4cm

Câu hỏi : 328924

Phương pháp giải:

Phương pháp:


Phương trình dao động biểu diễn li độ của vật nặng dao động điều hòa ở thời điểm t.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách giải:

  Li độ ở thời điểm t = 0 là \({x_0}\; = 4cos\left( { - \frac{\pi }{2}} \right) = 0\)

  Chọn C

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com