`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Diện tích của mặt cầu bán kính \(R\) bằng

Câu 329747: Diện tích của mặt cầu bán kính \(R\) bằng

A. \(\dfrac{4}{3}\pi {{R}^{2}}.\)

B. \(2\pi {{R}^{2}}.\)

C. \(4\pi {{R}^{2}}.\)

D. \(\pi {{R}^{2}}.\)

Câu hỏi : 329747
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com