`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho khối chóp có đáy là hình vuông cạnh \(a\) và chiều cao bằng \(2a.\)Thể tích của khối chóp đã cho bằng

Câu 329752: Cho khối chóp có đáy là hình vuông cạnh \(a\) và chiều cao bằng \(2a.\)Thể tích của khối chóp đã cho bằng

A. \(4{a^3}.\)  

B. \(\dfrac{2}{3}{a^3}.\)  

C. \(2{a^3}.\)  

D. \(\dfrac{4}{3}{a^3}\)

Câu hỏi : 329752
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com