Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vật bị nhiễm điện do cọ xát vì khi cọ xát

Câu 330349: Vật bị nhiễm điện do cọ xát vì khi cọ xát

A. eletron chuyển từ vật này sang vật khác

B. vật bị nóng lên

C. các điện tích tự do được tạo ra trong vật

D. các điện tích bị mất đi

Câu hỏi : 330349
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vật bị nhiễm điện do cọ xát vì khi cọ xát electron chuyển từ vật này sang vật khác

  Chọn A

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com