Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Để phân biệt axit fomic (HCOOH) và axit axetic (CH3COOH) có thể dùng thuốc thử

Câu 331147: Để phân biệt axit fomic (HCOOH) và axit axetic (CH3COOH) có thể dùng thuốc thử

A. dung dịch NaOH.

B. quỳ tím.

C. dung dịch AgNO3/NH3.

D. CaCO3.

Câu hỏi : 331147

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học khác nhau giữa axit fomic và axit axetic để lựa chọn thuốc thử phù hợp.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Để phân biệt axit fomic (HCOOH) và axit axetic (CH3COOH) không dùng dd NaOH , CaCO3 và quỳ tím vì cả 2 chất này đều cho hiện tượng giống nhau.

  - Vì HCOOH còn nhóm –CHO và axit axetic không còn nhóm –CHO nên để phân biệt axit fomic (HCOOH) và axit axetic (CH3COOH) có thể dùng thuốc thử là dd AgNO3/NH3:

  + Xuất hiện kết tủa Ag ⟹ HCOOH.

  PTHH: HCOOH + 2AgNO3 + 4 NH3 + H2O \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) (NH4)2CO3 + 2Ag↓ + 2 NH4NO3

  + Không hiện tượng ⟹ CH3COOH.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com