Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

X là hỗn hợp 2 ankan. Để đốt cháy hết 10,2 gam X cần 25,76 lít O2 (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư được m gam kết tủa. Giá trị m là

Câu 331148: X là hỗn hợp 2 ankan. Để đốt cháy hết 10,2 gam X cần 25,76 lít O2 (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư được m gam kết tủa. Giá trị m là

A. 15 gam.

B. 55 gam.

C. 70 gam.

D. 30,8 gam.

Câu hỏi : 331148
Phương pháp giải:

Đặt nCO2 = x và nH2O = y (mol)


+ BTKL: mCO2 + mH2O = mX + mO2 ⟹ (1)


+ BTNT "O": 2nCO2 + nH2O = 2nO2 ⟹ (2)


Giải hệ thu được x và y


Hấp thụ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư thì :


CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O


Ta thấy: nCaCO3 = nCO2

 • Đáp án : C
  (8) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nO2 = 25,76/22,4 = 1,15 mol

  Đặt nCO2 = x và nH2O = y (mol)

  + BTKL: mCO2 + mH2O = mX + mO2 ⟹ 44x + 18y = 10,2 + 1,15.32 (1)

  + BTNT "O": 2nCO2 + nH2O = 2nO2 ⟹ 2x + y = 2.1,15 (2)

  Giải hệ thu được x = 0,7 và y = 0,9

  Hấp thụ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư thì:

  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

  Ta thấy: nCaCO3 = nCO2 = 0,7 mol

  Suy ra m = mCaCO3 = 0,7.100 = 70 gam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com