Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chất nào sau đây khi phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra Ag?

Câu 331602: Chất nào sau đây khi phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra Ag?

A. CH3CHO.

B. CH3-CH3.

C. CH≡CH.

D. CH2=CH2.

Câu hỏi : 331602

Phương pháp giải:

Hợp chất hữu cơ phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra Ag là chất có nhóm –CHO trong phân tử.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hợp chất hữu cơ phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra Ag là chất có nhóm –CHO trong phân tử.

  Vậy CH3CHO phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra Ag.

  PTHH:  

  \(C{H_3}CHO{\text{ }} + {\text{ }}2AgN{O_3} + {\text{ }}3{\text{ }}N{H_3} + {\text{ }}{H_2}O\xrightarrow{{{t^0}}}{\text{ }}C{H_3}COON{H_4} + {\text{ }}2{\text{ }}Ag{\text{ }} + {\text{ }}2N{H_4}N{O_3}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com