Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phản ứng giữa CO2 với dung dịch C6H5ONa xảy ra theo phương trình hóa học sau: CO2 + H2O + C6H5ONa → C6H5OH + NaHCO3.

Phản ứng xảy ra được là do phenol có

Câu 331601: Phản ứng giữa CO2 với dung dịch C6H5ONa xảy ra theo phương trình hóa học sau: CO2 + H2O + C6H5ONa → C6H5OH + NaHCO3.


Phản ứng xảy ra được là do phenol có

A. tính oxi hóa mạnh hơn axit cacbonic.

B. tính oxi hóa yếu hơn axit cacbonic.

C. tính axit mạnh hơn axit cacbonic.

D. tính axit yếu hơn axit cacbonic.

Câu hỏi : 331601

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất: axit mạnh hơn đẩy axit yếu hơn ra khỏi muối tạo thành muối mới và axit mới yếu hơn axit ban đầu.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dựa vào tính chất: axit mạnh hơn đẩy axit yếu hơn ra khỏi muối tạo thành muối mới và axit mới yếu hơn axit ban đầu.

  Do đó axit cacbonic có tính axit mạnh hơn phenol.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com