`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điểm giống nhau cơ bản giữa phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ trong những năm 1918-1939 là

Câu 332058: Điểm giống nhau cơ bản giữa phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ trong những năm 1918-1939 là

A. Giai cấp công nhân trở thành lực lượng nắm quyền lãnh đạo cách mạng

B.  Phong trào đã buộc các nước đế quốc phải trao trả quyền tự trị

C.  Sự xuất hiện của một khuynh hướng cứu nước mới - khuynh hướng vô sản

D.  Đều do giai cấp tư sản lãnh đạo

Câu hỏi : 332058

Phương pháp giải:

Nhận xét, so sánh.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, do ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga (1917) và sự ra đời của Quốc tế cộng sản (1919), trong phong trào cách mạng ở cả Trung Quốc và Ấn Độ đều có sự xuất hiện của một khuynh hướng cứu nước mới - khuynh hướng vô sản với biểu hiện là sự ra đời của các Đảng Cộng sản.

  - Đảng Cộng sản Trung Quốc: ra đời năm 1921.

  - Đảng Cộng sản Ấn Độ: ra đời năm 1925. 

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com