Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính công mà lực điện tác dụng nên một electron sinh ra khi nó chuyển động từ điểm M đến điểm N. Biết hiệu điện thế UMN = 50V

Câu 333247: Tính công mà lực điện tác dụng nên một electron sinh ra khi nó chuyển động từ điểm M đến điểm N. Biết hiệu điện thế UMN = 50V

A. 8.10-18J

B. – 8.10-18J

C. 3,2.10-21J

D. - 3,2.10-21J

Câu hỏi : 333247

Phương pháp giải:

Phương pháp:


Công của lực điện: A = qU

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách giải:

  Công của lực điện làm di chuyển electron là: \({A_{MN}} = {q_e}.{U_{MN}}\; = \left( { - 1,{{6.10}^{ - 19}}} \right).50 =  - {8.10^{ - 18}}J\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com