Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phản ứng nào dưới đây có phương trình ion rút gọn là: Ba2+ + SO42- → BaSO4?

Câu 334516: Phản ứng nào dưới đây có phương trình ion rút gọn là: Ba2+ + SO42- → BaSO4?

A. Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O.

B. Ba(HCO3)2 + 2NaHSO4 → BaSO4 + Na2SO4 + 2H2O + 2CO2.

C. Ba(OH)2 + 2NaHSO4 → BaSO4 + Na2SO4 + 2H2O.

D. BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl.

Câu hỏi : 334516

Phương pháp giải:

Dựa vào cách viết phương trình ion thu gọn.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. Ba2+ + 2OH- + 2H+ + SO42- → BaSO4 + 2H2O

  B. Ba2+ + 2HCO3- + 2H+ + SO42- → BaSO4 + 2H2O + 2CO2

  C. Ba2+ + OH- + H+ + SO42- → BaSO4 + H2O

  D. Ba2+ + SO42- → BaSO4

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com