Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Em hãy giải thích tại sao không nên chất than thành đống lớn, viết phương trình hóa học.

(H = 1; Mg= 24; Cl = 35,5)

Câu 335169: Em hãy giải thích tại sao không nên chất than thành đống lớn, viết phương trình hóa học.


(H = 1; Mg= 24; Cl = 35,5)

Câu hỏi : 335169

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của C để giải thích

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Do than tác dụng chậm với O2 trong không khí tạo CO2, phản ứng này tỏa nhiệt. Nếu than chất thành đống lớn phản ứng này diễn ra nhiều, nhiệt tỏa ra được tích góp dần khi đạt tới nhiệt độ cháy của than thì than sẽ tự bốc cháy.    (0,5điểm)

  \({O_2} + C\buildrel {{t^0}} \over
  \longrightarrow \,C{O_2}\)     (0,5điểm)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com