`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thí nghiệm nào sau đây có phản ứng ăn mòn điện hóa học

Câu 335343: Thí nghiệm nào sau đây có phản ứng ăn mòn điện hóa học

A. Cắt miếng tôn (sắt tráng kẽm) để trong không khí ẩm                               

B. Cho viên kẽm nguyên chất vào dung dịch axit sunfuric loãng                            

C. Nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch sắt (III) clorua                  

D. Đốt cháy dây sắt trong khí clo khô

Câu hỏi : 335343

Phương pháp giải:

Điều kiện xảy ra ăn mòn điện hóa học:

+ Xuất hiện 2 cặp điện cực có bản chất khác nhau có thể là: KL - KL; KL - PK...

+ Tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau

+ Cùng nhúng trong 1 dung dịch chất điện li

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A có sự ăn mòn điện hóa vì xuất hiện cặp điện cực Zn-Fe, tiếp xúc trực tiếp với nhau và cùn nhúng trong dd chất điện li là không khí ẩm.

  B chỉ có ăn mòn hóa học do chỉ có 1 kim loại

  C chỉ có ăn mòn hóa học vì Cu + 2FeCl3 → CuCl2 +2FeCl2 → chỉ có 1 kim loại Cu

  D sai vì hai chất không tiếp xúc với môi trường điện li

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com