`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kinh tuyến 1050 Đ đi qua phần lớn lãnh thổ nước ta nên đại bộ phận lãnh thổ Việt Nam nằm trong múi giờ số mấy? (giờ GMT)

Câu 336150: Kinh tuyến 1050 Đ đi qua phần lớn lãnh thổ nước ta nên đại bộ phận lãnh thổ Việt Nam nằm trong múi giờ số mấy? (giờ GMT)

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu hỏi : 336150
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kinh tuyến 1050 Đ đi qua phần lớn lãnh thổ nước ta nên đại bộ phận lãnh thổ Việt Nam nằm trong múi giờ số 7 (giờ GMT) (SGK/13 Địa lí 12)
  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com