Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Red Ribbon Week, a national campaign to keep young people from using drugs, ________.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Câu 338394: Red Ribbon Week, a national campaign to keep young people from using drugs, ________.

A. annually in October    

B. annually in October each 

C. takes place annually in October   

D. taking place annually in October

Câu hỏi : 338394

Phương pháp giải:

Kiến thức kiểm tra: Thành phần câu

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Red Ribbon Week => tên riêng đứng đầu câu làm chủ ngữ

  a national campaign to keep young people from using drugs => mệnh đề quan hệ đã rút gọn (thành phần phụ, bổ nghĩa cho chủ ngữ)

  => câu thiếu động từ

  => loại A, B, D

  Tạm dịch: Tuần lễ Red Ribbon, một chiến dịch quốc gia nhằm ngăn giới trẻ sử dụng ma túy, diễn ra vào tháng 10 hàng năm.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com