Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X (C5H8O2) có các tính chất sau:

(1) Tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na.

(2) Không tham gia phản ứng tráng gương.

Số công thức cấu tạo thỏa mãn X là

Câu 339051: Chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X (C5H8O2) có các tính chất sau:


(1) Tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na.


(2) Không tham gia phản ứng tráng gương.


Số công thức cấu tạo thỏa mãn X là

A. 8

B. 6

C. 5

D. 7

Câu hỏi : 339051

Phương pháp giải:

X Tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na nên X là este


X không tham gia phản ứng tráng gương nên X không có dạng HCOOR


Từ đó xác định những CTCT thỏa mãn.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  X Tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na nên X là este

  X không tham gia phản ứng tráng gương nên X không có dạng HCOOR

  Độ bất bão hòa: k = (2C + 2 - H)/2 = (2.5 + 2 - 8)/2 = 2

  Vậy X là este đơn chức và có chứa 1 liên kết đôi C=C

  Các công thức cấu tạo của X thỏa mãn là:

  1) CH3COOCH=CH-CH3

  2) CH3COOCH2-CH=CH2

  3) CH3COOC(CH3)=CH2

  4) CH3-CH2-COOCH=CH2

  5) CH2=CH-COOCH2-CH3

  6) CH2=CH-CH2-COOCH3

  7) CH3-CH=CH-COOCH3

  8) CH2=C(CH3)-COOCH3

  Vậy có 8 CTCT thỏa mãn

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com