Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4C3 và CaC2. Cho 40,3 gam X vào H2O dư, chỉ thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2). Đốt cháy Z thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 20,7 gam H2O. Nhỏ từ từ V lít dung dịch HCl x M vào Y, được kết quả biểu diễn theo hình vẽ sau. Giá trị của x gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 339050: Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4C3 và CaC2. Cho 40,3 gam X vào H2O dư, chỉ thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2). Đốt cháy Z thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 20,7 gam H2O. Nhỏ từ từ V lít dung dịch HCl x M vào Y, được kết quả biểu diễn theo hình vẽ sau. Giá trị của x gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 1,6.

B. 2,2.

C. 2,4.

D. 1,8.

Câu hỏi : 339050
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Quy đổi hỗn hợp X thành: Al, Ca, C; quy đổi khí thành C, H.

  nCO2 = 0,9 mol ⟹ nC = 0,9 mol

  nH2O = 1,15 mol ⟹ nH = 2,3 mol

  \(\left\{ \begin{array}{l}Ca:x\\Al:y\\C:0,9\end{array} \right. \overset{+H_2O}{\rightarrow} \left\{ \begin{array}{l}C:0,9\\H:2,3\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}40x + 27y + 12.0,9 = 40,3\\ \overset{BTe}{\rightarrow} 2x + 3y = 2,3\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}x = 0,4\\y = 0,5\end{array} \right.\)

  nOH- = 2nCa(OH)2 = 0,8 mol

  Dung dịch X gồm: AlO2- (0,5 mol), OH- dư (0,3 mol)

  Dựa vào đồ thị ta thấy tại 2 điểm nHCl = 0,56x và nHCl = 0,68x:

  nHCl = nOH- dư + nAlO2- max + 3n kết tủa bị hòa tan

  0,56x = 0,3 + 0,5 + 3(0,5-3a) (1)

  0,68x = 0,3 + 0,5 + 3(0,5-2a) (2)

  Giải (1) và (2) ⟹ x = 2,5; y = 0,1

  Vậy x = 2,5 gần nhất với giá trị 2,4.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com