Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Địa hình nước ta có 2 hướng chính là:

Câu 341458: Địa hình nước ta có 2 hướng chính là:

A. đông bắc – tây nam và vòng cung

B. đông nam – tây bắc và vòng cung

C. tây bắc  - đông nam và đông nam – tây bắc

D. vòng cung và tây bắc – đông nam

Câu hỏi : 341458
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Địa hình nước ta có 2 hướng chính là  Tây Bắc - Đông Nam và hướng vòng cung.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com