Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên nhân địa hình nước ta có sự phân bậc rõ rệt thành nhiều bậc độ cao là do:

Câu 341460: Nguyên nhân địa hình nước ta có sự phân bậc rõ rệt thành nhiều bậc độ cao là do:

A. Tân kiến tạo làm trẻ hóa địa hình

B. Điều kiện nhiệt đớ ẩm mưa nhiều

C. Nằm kề vành đai lửa Thái Bình Dương

D. Nằm trên vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương và Địa Trung Hải

Câu hỏi : 341460
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Địa hình nước ta được Tân kiến tạo làm trẻ hóa địa hình nên có sự phân bậc rõ rệt thành nhiều bậc địa hình.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com