Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vùng núi có nhiều các dãy núi hướng vòng cung nhất ở nước ta là:

Câu 341461: Vùng núi có nhiều các dãy núi hướng vòng cung nhất ở nước ta là:

A.  Đông Bắc

B. Tây Bắc

C. Trường Sơn Bắc

D.  Trường Sơn Nam

Câu hỏi : 341461
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vùng núi Đông Bắc nước ta có địa hình đặc trưng là hướng vòng cung, gồm các cánh cung núi chụm lại ở Tam Đảo: sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com