`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm tất cả các giá trị của tham số \(m\) sao cho hàm số \(y = {x^4} - 2\left( {m - 1} \right){x^2} + 3m - 2\) đồng biến trên khoảng \(\left( {2;5} \right)\)

Câu 344269: Tìm tất cả các giá trị của tham số \(m\) sao cho hàm số \(y = {x^4} - 2\left( {m - 1} \right){x^2} + 3m - 2\) đồng biến trên khoảng \(\left( {2;5} \right)\)

A. \(m \le 1\)

B. \(m \le 5\)

C. \(m < 5\)

D. \(m < 1\)

Câu hỏi : 344269
 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com