Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho bốn điểm  A, B, C, D phân biệt. Nếu \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} \) thì có nhận xét gì về bốn điểm A, B, C, D.

Câu 345433: Cho bốn điểm  A, B, C, D phân biệt. Nếu \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} \) thì có nhận xét gì về bốn điểm A, B, C, D.

A. A, B, C, D thẳng hàng

B. ABCD là hình bình hành

C. A, B đều đúng

D. A, B đều sai

Câu hỏi : 345433

Phương pháp giải:

Hai vectơ bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.

 • Đáp án : B
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cho bốn điểm A, B, C, D phân biệt. Nếu \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC}  \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}AB//DC\\AB = DC\end{array} \right. \Rightarrow ABCD\)  là hình bình hành.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com