Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điều kiện  nào là điều kiện cần và đủ để \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {CD} \):

Câu 345442: Điều kiện  nào là điều kiện cần và đủ để \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {CD} \):

A. \(ABCD\) là hình bình hành.                                      

B. \(ACBD\) là hình bình hành. 

C. \(AD\) và \(BC\) có cùng trung điểm                              

D. \(AB = CD\) và \(AB\)//\(CD\)

Câu hỏi : 345442

Phương pháp giải:

\(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {CD}  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}AB//CD\\AB = CD\\\overrightarrow {AB}  \nearrow  \nearrow \overrightarrow {CD} \end{array} \right.\)

 • Đáp án : C
  (8) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {CD}  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}AB//CD\\AB = CD\\\overrightarrow {AB}  \nearrow  \nearrow \overrightarrow {CD} \end{array} \right. \Leftrightarrow ABDC\)  là hình bình hành \( \Leftrightarrow \) \(AD\) và \(BC\)có cùng trung điểm               

  Chọn  C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com