Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình thoi \(ABCD\) có tâm \(O\).  Hãy cho biết số khẳng định đúng ?

a) \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {BC} \)                                    b) \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} \)                                                c) \(\overrightarrow {OA}  =  - \overrightarrow {OC} \)   

d) \(\overrightarrow {OB}  = \overrightarrow {OA} \)                                   e) \(\left| {\overrightarrow {AB} } \right| = \left| {\overrightarrow {BC} } \right|\)                                                        f) \(2\left| {\overrightarrow {OA} } \right| = \left| {\overrightarrow {BD} } \right|\)

Câu 345440: Cho hình thoi \(ABCD\) có tâm \(O\).  Hãy cho biết số khẳng định đúng ?


a) \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {BC} \)                                    b) \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} \)                                                c) \(\overrightarrow {OA}  =  - \overrightarrow {OC} \)   


d) \(\overrightarrow {OB}  = \overrightarrow {OA} \)                                   e) \(\left| {\overrightarrow {AB} } \right| = \left| {\overrightarrow {BC} } \right|\)                                                        f) \(2\left| {\overrightarrow {OA} } \right| = \left| {\overrightarrow {BD} } \right|\)

A. \(3\)

B. \(4\)

C. \(5\)

D. \(6\)

Câu hỏi : 345440

Phương pháp giải:

Hai vectơ bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.


\(\left| {\overrightarrow {AB} } \right| = AB\)

 • Đáp án : A
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  a) Sai               b) Đúng                       c) Đúng          

  d) Sai               e) Đúng                       f) Sai

  Vậy có 3 khẳng định đúng

  Chọn  A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com