Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các chất glucozơ, fructozơ và saccarozơ có chung phản ứng

Câu 345499: Các chất glucozơ, fructozơ và saccarozơ có chung phản ứng

A. Với Cu(OH)2 đun nóng, có kết tủa đỏ gạch.

B. Với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam.

C. Với AgNO3/NH3 tạo kết tủa Ag.

D. Thủy phân trong môi trường axit.

Câu hỏi : 345499

Phương pháp giải:

Tính chất hóa học của cacbohiđrat.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A sai, vì chỉ có glucozơ, fructozơ phản ứng với Cu(OH)2/OH- đun nóng tạo kết tủa đỏ gạch.

  B đúng.

  C sai, vì saccarozơ không phản ứng với AgNO3/NH3.

  D sai, vì glucozơ và fructozơ không bị thủy phân trong môi trường axit.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com