Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính tích phân \(I = \int\limits_0^1 {{e^{3x}}dx} \).

Câu 345612: Tính tích phân \(I = \int\limits_0^1 {{e^{3x}}dx} \).

A. \(I = \dfrac{1}{3}\left( {{e^3} - 1} \right)\)                     

B. \(I = \dfrac{1}{3}\left( {{e^3} - e} \right)\)                     

C. \(I = {e^3} - e\)                       

D. \(I = {e^3} - 1\)

Câu hỏi : 345612

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức \(\int {{e^{ax + b}}dx}  = \dfrac{1}{a}{e^{ax + b}} + C\) và \(\int\limits_a^b {f\left( x \right)dx}  = \left. {F\left( x \right)} \right|_a^b = F\left( b \right) - F\left( a \right)\) với  \(F\left( x \right)\) là một nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right).\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(\int\limits_0^1 {{e^{3x}}dx}  = \left. {\dfrac{1}{3}{e^{3x}}} \right|_0^1 = \dfrac{1}{3}{e^{3x}} - \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{3}\left( {{e^{3x}} - 1} \right)\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com