Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính:

Tính:

Câu 1: \(\,23 \times 3\)                        

A. \(69\)

B. \(63\)

C. \(68\)

D. \(79\)

Câu hỏi : 346533

Phương pháp giải:

Thực hiện nhân số có hai chữ số với số có một chữ số.


Muốn nhân số có hai chữ số với số có một chữ số, ta nhân lần lượt từ phải qua trái, nhân với hàng đơn vị rồi đến hàng chục. Nếu là phép nhân có nhớ ta thực hiện tương tự  và nhớ từ hàng thấp hơn sang hàng cao hơn.


Hoặc có thể đặt tính:


Muốn nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ta làm như sau:


+ Bước 1: Đặt tính: Đặt các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau


+ Bước 2: Tính: Thực hiện tính từ dưới lên trên, từ phải sang trái.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\,23 \times 3 = 69\)

  3 nhân 3 bằng 9 viết 9

  3 nhân 2 bằng 6 viết 6

  Vậy: \(23 \times 3 = 69\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: \(\,11 \times 5\)                             

A. \(44\)

B. \(55\)

C. \(66\)

D. \(77\)

Câu hỏi : 346534

Phương pháp giải:

Thực hiện nhân số có hai chữ số với số có một chữ số.


Muốn nhân số có hai chữ số với số có một chữ số, ta nhân lần lượt từ phải qua trái, nhân với hàng đơn vị rồi đến hàng chục. Nếu là phép nhân có nhớ ta thực hiện tương tự  và nhớ từ hàng thấp hơn sang hàng cao hơn.


Hoặc có thể đặt tính:


Muốn nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ta làm như sau:


+ Bước 1: Đặt tính: Đặt các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau


+ Bước 2: Tính: Thực hiện tính từ dưới lên trên, từ phải sang trái.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\,11 \times 5 = 55\)

  5 nhân 1 bằng 5 viết 5

  5 nhân 1 bằng 5 viết 5

  Vậy: \(11 \times 5 = 55\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3:    \(\,12 \times 4\)                         

A. \(47\)

B. \(45\)

C. \(46\)

D. \(48\)

Câu hỏi : 346535

Phương pháp giải:

Thực hiện nhân số có hai chữ số với số có một chữ số.


Muốn nhân số có hai chữ số với số có một chữ số, ta nhân lần lượt từ phải qua trái, nhân với hàng đơn vị rồi đến hàng chục. Nếu là phép nhân có nhớ ta thực hiện tương tự  và nhớ từ hàng thấp hơn sang hàng cao hơn.


Hoặc có thể đặt tính:


Muốn nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ta làm như sau:


+ Bước 1: Đặt tính: Đặt các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau


+ Bước 2: Tính: Thực hiện tính từ dưới lên trên, từ phải sang trái.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\,12 \times 4 = 48\)

  4 nhân 2 bằng 8, viết 8

  4 nhân 1 bằng 4, viết 4

  Vậy: \(12 \times 4 = 48\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: \(\,21 \times 6\)

A. \(120\)

B. \(126\)

C. \(136\)

D. \(146\)

Câu hỏi : 346536

Phương pháp giải:

Thực hiện nhân số có hai chữ số với số có một chữ số.


Muốn nhân số có hai chữ số với số có một chữ số, ta nhân lần lượt từ phải qua trái, nhân với hàng đơn vị rồi đến hàng chục. Nếu là phép nhân có nhớ ta thực hiện tương tự  và nhớ từ hàng thấp hơn sang hàng cao hơn.


Hoặc có thể đặt tính:


Muốn nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ta làm như sau:


+ Bước 1: Đặt tính: Đặt các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau


+ Bước 2: Tính: Thực hiện tính từ dưới lên trên, từ phải sang trái.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\,21\times 6 = 126\)

  6 nhân 1 bằng 6, viết 6

  6 nhân 2 bằng 12 viết 12.

  Vậy: \(21 \times 6 = 126\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com