`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số proton và số nơtron có trong một nguyên tử nhôm \({}_{13}^{27}Al\)   lần lượt là:

Câu 347481: Số proton và số nơtron có trong một nguyên tử nhôm \({}_{13}^{27}Al\)   lần lượt là:

A. 13 và 14.

B. 13 và 15.

C. 12 và 14.

D. 13 và 13.

Câu hỏi : 347481

Phương pháp giải:

Kí hiệu hóa học của nguyên tố là \({}_Z^AX\)  với A là số khối, Z là số hiệu nguyên tử.

Từ đó xác định được số proton và số nơtron có trong nguyên tử Al.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kí hiệu hóa học của nguyên tố là \({}_Z^AX\) với A là số khối, Z là số hiệu nguyên tử.

  Vậy nguyên tử nhôm có số proton = 13 và số notron= A- số proton= 27-13 = 14.

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com