Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong tự nhiên magie có 3 đồng vị bền 24Mg chiếm 78,99% số nguyên tử, 25Mg chiếm 10,00% số nguyên tử và 26Mg. Nguyên tử khối trung bình của Mg là:

Câu 347502: Trong tự nhiên magie có 3 đồng vị bền 24Mg chiếm 78,99% số nguyên tử, 25Mg chiếm 10,00% số nguyên tử và 26Mg. Nguyên tử khối trung bình của Mg là:

A. 24,00.

B. 24,11.

C. 24,32.

D. 24,89.

Câu hỏi : 347502

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính nguyên tử khối trung bình:


\(\overline {{A_X}}  = {{A.x + B.y + C.z} \over {100}}\) 


Trong đó đồng vị A có x% số nguyên tử, đồng vị B có y% số nguyên tử, đồng vị C có z% số nguyên tử.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  %số nguyên tử 26Mg là 100% - 78,99% - 10,00% = 11,01%

  Nguyên tử khối trung bình của Mg là:

  \(\overline {{A_{Mg}}}  = {{24.78,99 + 25.10,0 + 26.11,01} \over {100}} = 24,32\) 

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com