`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên tử nguyên tố X có tổng số các hạt p, n, e là 58, trong hạt nhân số hạt p và n hơn kém nhau 1 đơn vị. Số hiệu nguyên tử của X là:

Câu 347720: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số các hạt p, n, e là 58, trong hạt nhân số hạt p và n hơn kém nhau 1 đơn vị. Số hiệu nguyên tử của X là:

A. 18        

B. 19

C. 20

D. 21

Câu hỏi : 347720

Phương pháp giải:

Lập hệ phương trình với chú ý số proton = số electron.


Xét 2 trường hợp: P-N=1 hoặc N- P= 1


Giải hệ trên ta tìm được số proton trong nguyên tử X. Số hiệu nguyên tử chính là số proton trong X.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vì nguyên tử nguyên tố X có tổng số các hạt p, n, e là 58 nên P + E + N = 58 suy ra 2P + N= 58 (1)

  Vì trong hạt nhân số hạt p và n hơn kém nhau 1 đơn vị nên –P + N=1 (2)  hoặc P – N=1 (3)

  Giải hệ (1) và (2) ta có P= 19 và N= 20

  Giải hệ (1) và (3) ta có: P= 19,67 (Loại) và N= 18,67 (Loại)

  Vậy P = 19 và N= 20

  Vậy số hiệu nguyên tử của X là 19.

  Đáp án B

  Chú ý:

  Có thể lí luận và xét luôn trường hợp N-P=1 vì số notron luôn lớn hơn hoặc bằng số notron. 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com