Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình bình hành \(ABCD\) tâm \(O\). M là một điểm bất kì trong mặt phẳng. Khẳng định nào sau đây là đúng nhất?

Câu 347934: Cho hình bình hành \(ABCD\) tâm \(O\). M là một điểm bất kì trong mặt phẳng. Khẳng định nào sau đây là đúng nhất?

A. \(\overrightarrow {BA}  + \overrightarrow {DA}  + \overrightarrow {AC}  = \overrightarrow 0 \)     

B. \(\overrightarrow {BA}  + \overrightarrow {DA}  + \overrightarrow {AC}  = \overrightarrow {AB} \)

C. \(\overrightarrow {BA}  + \overrightarrow {DA}  + \overrightarrow {AC}  = \overrightarrow {AC} \)          

D. \(\overrightarrow {BA}  + \overrightarrow {DA}  + \overrightarrow {AC}  = \overrightarrow {AM} \)

Câu hỏi : 347934

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc hình bình hành.

 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(\overrightarrow {BA}  + \overrightarrow {DA}  + \overrightarrow {AC}  =  - \overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {AC}  =  - \left( {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD} } \right) + \overrightarrow {AC} .\)  

  Theo quy tắc hình bình hành ta có \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {AC} \)

  \( \Rightarrow \overrightarrow {BA}  + \overrightarrow {DA}  + \overrightarrow {AC}  =  - \overrightarrow {AC}  + \overrightarrow {AC}  = \overrightarrow 0 \)

  Chọn  A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com