Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Viết các số sau:

Viết các số sau:

Câu 1: Bảy  trăm hai mươi lăm triệu. 

A. 725 200 000 

B. 700 000 025 

C. \(725 00 000\)

D. \(725 000 000\)

Câu hỏi : 348125

Phương pháp giải:

Viết số:


+ Liệt kê các hàng theo thứ tự từ lớn đến bé.


+ Xác định giá trị các hàng rồi viết vào hàng đó các giá trị tương ứng.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bảy trăm hai mươi lăm triệu: 725 000 000 

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Một trăm hai mươi sáu triệu không trăm linh năm.

A. \(106 000 005\)

B. \(126 00 005\)

C. \(126 000 005\)

D. \(126 0005\)

Câu hỏi : 348126

Phương pháp giải:

Viết số:


+ Liệt kê các hàng theo thứ tự từ lớn đến bé.


+ Xác định giá trị các hàng rồi viết vào hàng đó các giá trị tương ứng.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Một trăm hai mươi sáu triệu không trăm linh năm: 126 000 005

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: Tám trăm linh tám triệu bảy trăm hai mươi ba.

A. \(80800723\)

B. \(808000723\)

C. \(8080723\)

D. \(808723\)

Câu hỏi : 348127

Phương pháp giải:

Viết số:


+ Liệt kê các hàng theo thứ tự từ lớn đến bé.


+ Xác định giá trị các hàng rồi viết vào hàng đó các giá trị tương ứng.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tám trăm linh tám triệu bảy trăm hai mươi ba: 808 000 723

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: Bốn trăm tám mươi chín triệu chín trăm nghìn ba trăm mười lăm

A. \(480900315\)

B. \(4890900315\)

C. \(489 900 315\)

D. \(489 90315\)

Câu hỏi : 348128

Phương pháp giải:

Viết số:


+ Liệt kê các hàng theo thứ tự từ lớn đến bé.


+ Xác định giá trị các hàng rồi viết vào hàng đó các giá trị tương ứng.

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bốn trăm tám mươi chín triệu chín trăm nghìn ba trăm mười lăm: 489 900 315

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com