Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Viết số, biết số đó gồm:

Viết số, biết số đó gồm:

Câu 1: 2 trăm triệu, 5 trăm, 6 chục và 8 đơn vị.         

A. 20 000 568.   

B. 2 000 568.   

C. 200 568 000.   

D. 200 000 568.   

Câu hỏi : 348162

Phương pháp giải:

Xác định các chữ số thuộc hàng nào, lớp nào rồi viết lại số cho chính xác.


*Lưu ý:


- Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hợp thành lớp đơn vị.


- Hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn hợp thành lớp nghìn.


- Lớp triệu gồm các hàng: triệu, chục triệu, trăm triệu.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  2 trăm triệu, 5 trăm, 6 chục và 8 đơn vị: 200 000 568.   

  Chọn D              

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: 8 chục triệu 3 trăm nghìn, 3 trăm và 8 đơn vị

A.  80 380 308

B.  80 300 308

C.  80 303 008

D.  800 300 308

Câu hỏi : 348163

Phương pháp giải:

Xác định các chữ số thuộc hàng nào, lớp nào rồi viết lại số cho chính xác. 


*Lưu ý:


- Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hợp thành lớp đơn vị.


- Hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn hợp thành lớp nghìn.


- Lớp triệu gồm các hàng: triệu, chục triệu, trăm triệu.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  8 chục triệu 3 trăm nghìn, 3 trăm và 8 đơn vị: 80 300 308.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: 6 trăm triệu, 5 trăm nghìn, 5 chục.                  

A. 600 500 550

B. 600 500 0500

C. 600 500 050

D. 60 500 050

Câu hỏi : 348164

Phương pháp giải:

Xác định các chữ số thuộc hàng nào, lớp nào rồi viết lại số cho chính xác. 


*Lưu ý:


- Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hợp thành lớp đơn vị.


- Hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn hợp thành lớp nghìn.


- Lớp triệu gồm các hàng: triệu, chục triệu, trăm triệu.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  6 trăm triệu, 5 trăm nghìn, 5 chục: 600 500 050. 

  Chọn C 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: 8 trăm nghìn triệu, 9 chục nghìn, 5 trăm và 8 chục.

A. 80 000 090 580

B. 800 000 090 580

C. 800 090 580

D. 800 000 009 058

Câu hỏi : 348165

Phương pháp giải:

Xác định các chữ số thuộc hàng nào, lớp nào rồi viết lại số cho chính xác. 


*Lưu ý:


- Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hợp thành lớp đơn vị.


- Hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn hợp thành lớp nghìn.


- Lớp triệu gồm các hàng: triệu, chục triệu, trăm triệu.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  8 trăm nghìn triệu , 9 chục nghìn, 5 trăm và 8 chục: 800 000 090 580.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com