Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một người đi quãng đường S1 với tốc độ v1 hết t1 giây, đi quãng đường tiếp theo S2 với tốc độ v2 hết t2 giây. Dùng công thức nào để tính tốc độ trung bình của người này trên cả hai quãng đường S1 và S2?

Câu 348342: Một người đi quãng đường S1 với tốc độ v1 hết t1 giây, đi quãng đường tiếp theo S2 với tốc độ v2 hết t2 giây. Dùng công thức nào để tính tốc độ trung bình của người này trên cả hai quãng đường S1 và S2?

A. \({v_{tb}} = \frac{{{v_1} + {v_2}}}{2}\)

B. \({v_{tb}} = \frac{{{S_1} + {S_2}}}{{{t_1} + {t_2}}}\)

C. \({v_{tb}} = \frac{{{v_1}}}{{{S_1}}} + \frac{{{v_2}}}{{{S_2}}}\) 

D. Cả ba công thức trên đều không đúng.

Câu hỏi : 348342

Phương pháp giải:

Công thức tính tốc độ trung bình trên cả quãng đường:


\({v_{tb}} = {{{S_1} + {S_2}} \over {{t_1} + {t_2}}}\)

 • Đáp án : B
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Công thức tính tốc độ trung bình trên cả quãng đường:

  \({v_{tb}} = {{{S_1} + {S_2}} \over {{t_1} + {t_2}}}\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com