Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cấu hình electron của Fe3+ (ZFe = 26) là

Câu 348643: Cấu hình electron của Fe3+ (ZFe = 26) là

A. 1s22s22p63s23p63d74s1

B. 1s22s22p63s23p63d64s2

C.

1s22s22p63s23p63d8      

D. 1s22s22p63s23p63d5

Câu hỏi : 348643

Phương pháp giải:

Viết cấu hình của Fe, sau đó bỏ đi 3 electron lớp ngoài cùng sẽ được cấu hình của Fe3+

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Fe(Z = 26) có cấu hình: 1s22s22p63s23p63d64s2

  Bỏ đi 3 electron lớp ngoài cùng ta được cấu hình của Fe3+ là: 1s22s22p63s23p63d5

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com