Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho ion nguyên tử kí hiệu \(_{{\rm{19}}}^{{\rm{39}}}{{\rm{K}}^{\rm{ + }}}\). Tổng số hạt mang điện trong ion đó là

Câu 349640: Cho ion nguyên tử kí hiệu \(_{{\rm{19}}}^{{\rm{39}}}{{\rm{K}}^{\rm{ + }}}\). Tổng số hạt mang điện trong ion đó là

A. 19

B. 38.

C. 18.

D. 37.

Câu hỏi : 349640

Phương pháp giải:

Ion dương hình thành khi nguyên tử mất đi 1-3 electron.


Số hạt mang điện của ion dương = P + E – số electron bị mất

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số hạt mang điện của K+ là: 19.2 – 1 = 37

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com