Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ion M2+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Nguyên tử M là

Câu 349639: Ion M2+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Nguyên tử M là

A. K (Z=1)

B. Ca (Z=20)

C. S (Z=16)

D. Cl (Z=17)

Câu hỏi : 349639

Phương pháp giải:

Dựa vào cấu hình electron xác định số Z và tên của nguyên tố

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  M2+ + 2e = M → cấu hình M: 1s22s22p63s23p64s2 → Z = 20

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com