Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Quan sát biểu đồ sau và trả lời câu hỏi: Khối lớp Bốn có mấy lớp tham gia, đó là những lớp nào?

Câu 349991: Quan sát biểu đồ sau và trả lời câu hỏi: Khối lớp Bốn có mấy lớp tham gia, đó là những lớp nào?


A. 2 lớp: 4A, 4B                                

B. 3 lớp: 4A, 4B, 4C  

C. 1 lớp: 4A                           

D. 2 lớp: 4A, 4C

Câu hỏi : 349991

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ ta thấy có 3 lớp tham gia là: 4A, 4B, 4C.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Quan sát biểu đồ ta thấy có 3 lớp tham gia là: 4A, 4B, 4C.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com