Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biểu đồ phiếu bé ngoan của 4 bạn: Tùng, Cúc, Trúc, Mai.

Hỏi Tùng nhiều hơn Cúc bao nhiêu phiếu bé ngoan?

Câu 350012: Biểu đồ phiếu bé ngoan của 4 bạn: Tùng, Cúc, Trúc, Mai.


Hỏi Tùng nhiều hơn Cúc bao nhiêu phiếu bé ngoan?


A. \(6\)                                    

B. \(2\)                         

C. \(4\)                                     

D. \(3\)

Câu hỏi : 350012

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ, chỉ ra số phiếu của Tùng, số phiếu của Cúc. Sau đó tìm hiệu.

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Quan sát biểu đồ ta thấy Tùng có 10 phiếu bé ngoan, Cúc có 6 phiếu bé ngoan.

  Như vậy Tùng nhiều hơn Cúc số phiếu là: \(10 - 6 = 4\) (phiếu)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com