`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) xác định, liên tục trên \(\mathbb{R}\) và có bảng biến thiên như hình bên. Khẳng định nào sau đây là SAI?

Câu 350342: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) xác định, liên tục trên \(\mathbb{R}\) và có bảng biến thiên như hình bên. Khẳng định nào sau đây là SAI?


A. Hàm số có ba điểm cực trị.

B. \({x_0} = 1\) được gọi là điểm cực tiểu của hàm số.

C. \({y_0} = 1\) được gọi là giá trị cực tiểu của hàm số

D. \(M\left( {0;2} \right)\) được gọi là điểm cực đại của hàm số.

Câu hỏi : 350342
 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com