Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ba tư tưởng sau đây được Nguyễn Ái Quốc trình bày trong tác phẩm nào?

- Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng

- Cách mạng phải do Đảng theo chủ nghĩa Mác- Lê-nin lãnh đạo

- Cách mạng Việt Nam phải gắn bó, đoàn kết với cách mạng thế giới

Câu 350416: Ba tư tưởng sau đây được Nguyễn Ái Quốc trình bày trong tác phẩm nào?


- Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng


- Cách mạng phải do Đảng theo chủ nghĩa Mác- Lê-nin lãnh đạo


- Cách mạng Việt Nam phải gắn bó, đoàn kết với cách mạng thế giới

A. Con rồng tre

B. Bản án chế độ thực dân Pháp

C.  Đường kách mệnh

D. Vi hành

Câu hỏi : 350416

Phương pháp giải:

Phân tích, liên hệ.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đường kách mệnh là tác phẩm tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1924-1927 tại các lớp đào tạo cán bộ cách mạng ở Quảng Châu. Tác phẩm được xuất bản năm 1927, đề cập đến 3 vấn đề chính là:

  1- Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng

  2- Cách mạng phải do Đảng theo chủ nghĩa Mác- Lê-nin lãnh đạo

  3- Cách mạng Việt Nam phải gắn bó, đoàn kết với cách mạng thế giới

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com